Posts Tagged ‘minus’

Frusna fraser

lördag, januari 9th, 2010

Är allt sagt?

Eller är det bara frosten
som fryser orden?

Kanhända.
Vi säger så.

Frusna fraser och frostiga ord
i väntan på vår och allsång