Posts Tagged ‘eller så finns det en poäng med allt det outtalade…’

Expressiv afasi

måndag, juli 2nd, 2012

Allt det där som vill men inte kan
lämna läpparna.

 

 

Ibland hatar jag ord.