”Ömsesidig eftergift”

april 17th, 2018 by Jennifer

Eller mest ett gift
som kontaminerar ens drömmar?

Hur än det är
– nog går man miste om något
i den outtröttliga kompromissen