Archive for the ‘Den där egna kategorin’ Category

”Ömsesidig eftergift”

tisdag, april 17th, 2018

Eller mest ett gift
som kontaminerar ens drömmar?

Hur än det är
– nog går man miste om något
i den outtröttliga kompromissen