”Ömsesidig eftergift”

Eller mest ett gift
som kontaminerar ens drömmar?

Hur än det är
– nog går man miste om något
i den outtröttliga kompromissen

 

Skriv något. Vad som helst.