Sola-ha-ha-ha-rplexus

Jag tänkte skratta mig
dubbelvikt

men magen kom i >>kläm<<

Och allt jag kom hem med
var en dubbeldos Losec

Skriv något. Vad som helst.