Maklig måltid

Tugga aktsamt
göd mig sävligt

gnydde själen

Men jag ba’:
nurusarvigenomlivetbara!

och satte allt det goda
i h*a*lsen

Skriv något. Vad som helst.