Hjärnstockning

Det var så trångt
att tankarna började äta upp varandra

Men inte blev de starka, de kognitiva kannibalerna

mest bara jävligt otympliga

Skriv något. Vad som helst.