Tomgångskörning

förbjuden!

Men-se-det-har-den-här-hjärnan-skitit-fullständigt-i
sen klockan fyra
slösat tankar som om morgondagen var någon annans problem

Skriv något. Vad som helst.