Archive for april, 2011

Any other Jones

måndag, april 18th, 2011

Vore Norah någon en annan

skulle jag ta varje ord hon just nynnade i radio

som en order

(jag skulle göra det med glädje tillochmed)