Durskala

Do, Re, Mi, Fa, So, La, TiOch så en annan skala:

Re, La, Ti, On, En, Vi, HaMen inte moll
väl
?

Nej, inte nu.


Nej helst aldrig.


Tags: , , ,

Skriv något. Vad som helst.