Friktion

“När kontaktytorna rör sig relativt varandra,
omvandlar friktionen rörelseenergi till värme”

(jo, det är rörigt, men det rör sig
och jag tror att det håller mig varm)

Tags: , , ,

Skriv något. Vad som helst.