Att (inte) gå ifrån

Det går
överlag

men.

allt går inte alls
i närheten av över

det som frångås och förgås
går ännu alldeles för nära

Tags: ,

Skriv något. Vad som helst.