Archive for juli, 2010

Friktion

söndag, juli 25th, 2010

”När kontaktytorna rör sig relativt varandra,
omvandlar friktionen rörelseenergi till värme”

(jo, det är rörigt, men det rör sig
och jag tror att det håller mig varm)