Archive for januari, 2010

En skamdroppe i havet

måndag, januari 18th, 2010

Skänker några kronor och hela min empati

Går sen och lägger mig klockan tre
rädd för att vakna trött

R ä d d   f ö r   a t t   v a k n a   t r ö t t (??!)

Distansen gör mig skamsen

I empatiska havet
badar alltför många lik…