En skamdroppe i havet

Skänker några kronor och hela min empati

Går sen och lägger mig klockan tre
rädd för att vakna trött

R ä d d   f ö r   a t t   v a k n a   t r ö t t (??!)

Distansen gör mig skamsen

I empatiska havet
badar alltför många lik…

Tags: , , ,

Skriv något. Vad som helst.