Frusna fraser

Är allt sagt?

Eller är det bara frosten
som fryser orden?

Kanhända.
Vi säger så.

Frusna fraser och frostiga ord
i väntan på vår och allsång

Tags:

Skriv något. Vad som helst.