Tillbehör

”Vi tar ett litet något vid sidan av tack”.

Varsågod. Jag är serverad.

Tags: ,

Skriv något. Vad som helst.