Att sakna nuet

Det är inte den tid som varit jag sörjer

utan den nutid jag sekundvis förlorar

Tags: ,

Skriv något. Vad som helst.