Pyttelitet jätteviktig

Jag är en (parantes) i ett gigantiskt sammanhang

en ensam kapillär om du så vill

riktigt skrattretande obetydlig på det stora hela
men tillräckligt (livsviktig)
för att inte det hela ska stå still

Tags: , , ,

Skriv något. Vad som helst.