(in)kapabel

Jag vet inte vad som är svårast.

Att inte förstå
eller just det att förstå att man inte förstår

– kapaciteten att inse inkapaciteten.

Tags: , , ,

Skriv något. Vad som helst.