P o e s i

Poesi är inget ting

Någonting, men vad för ting?

Bara ord?
Bara bokstäver bredvid bokstäver bredvid bokstäver?

Någonting, inte ingenting.
Men inget ting.

Kanske bara ord. Kanske bara bokstäver.

(i en ovanligt svårutgiven sammansättning…)

Tags: , , ,

Skriv något. Vad som helst.