Logikdyslexi

1 kg bly kommer alltid att väga mer än 1 kg bomull.

Så har det alltid varit.

Så kommer det alltid att vara.

Tags: , ,

Skriv något. Vad som helst.